O PROJEKCIE

INFORMACJE O PROJEKCIE

Nazwa Programu Operacyjnego:

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE 2020

w części współfinansowanej z EFS

Numer i nazwa Działania:

Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

Tytuł projektu: Lubuskie działa aktywnie !

Obszar realizacji projektu: województwo: LUBUSKIE

Główne zadania:

1. Identyfikacja potrzeb os.pozostających bez zatrudnienia

2. Zajęcia aktywizacyjne,w tym nauka aktywnego poszukiwania pracy

3. Wysokiej jakości szkolenia

4. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy

5. Staż zawodowy

AKTUALNOŚCI

Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2019 r. zmienia się wysokość zasiłku dla bezrobotnego, który jest podstawą do naliczenia stypendiów szkoleniowych oraz stypendium stażowego w projekcie (Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.04.2019 r. – zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 10.05.2019 r.). W związku z tym stypendia szkoleniowe oraz stypendia stażowe, będą naliczane w wyższej kwocie (art. 72 . ust.2 – 1033,70 zł). 
 
 • Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe , które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin.”
 • „Uprawnienia osób skierowanych na staż: w okresie odbywania stażu przysługuje im stypendium stażowe w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie. Stypendium za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za które świadczenie to przysługuje. Osoba zachowuje prawo do stypendium stażowego za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, przypadający w okresie odbywania stażu, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa;”

———————————————————————————————–

03.07.2020 r.

Szanowni Państwo.

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń przez osoby chcące wziąć udział w projekcie.

Jeśli posiadacie Państwo pytania prosimy o kontakt telefoniczny – udzielimy wszelkich odpowiedzi / pomożemy w poprawnym uzupełnieniu dokumentów rekrutacyjnych.

Do udziału zachęcamy: osoby pozostające bez pracy niezarejestrowane w PUP, osoby z niepełnosprawnością

 Każdy Uczestnik/czka Projektu zostanie objęty/a  następującym wsparciem:

 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia
 • Zajęcia aktywizacyjne w tym nauka aktywnego poszukiwania pracy
 • Wysokiej jakości szkolenia
 • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
 • Staż zawodowy

Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Ubezpieczenie NNW
 • Badania lekarskie
 • Catering
 • Materiały szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdu

Zachęcamy do kontaktu.

Zespół Projektu

Tel. 505 408 173, 690 980 060

email:  barwyziemi@interia.eu

———————————————————————————————–

22.06.2020 r.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że rekrutacja do projektu nadal trwa!!!

Zapraszamy do uzupełniania dokumentów rekrutacyjnych i wzięcia udziału w projekcie!!!

———————————————————————————————–

AKTUALIZACJA 09.06.2020 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż realizacja projektu „Lubuskie działa aktywnie !”  nr projektu RPLB.06.02.00-08-0007/18 została przedłużona  do 28.02.2021 r.

W związku z powyższym od dzisiaj obowiązuje nowy Regulamin projektu.

Prosimy o zapoznanie (zakładka REGULAMIN)

Zespół Projektu

———————————————————————————————–

AKTUALIZACJA 01.06.2020 r.

Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2020 r. zmienia się wysokość zasiłku dla bezrobotnego, który jest podstawą do naliczenia stypendiów szkoleniowych oraz stypendium stażowego w projekcie. W związku z tym stypendia szkoleniowe oraz stypendia stażowe, będą naliczane w wyższej kwocie (art. 72 . ust.2 – 1057,60 zł). 

W związku z modyfikacją przez Departament Funduszy MRPiPS dot. obowiązujących stawek, kwot i wskaźników (stan prawny na dzień 1 czerwca 2020 r.) poniżej zamieszczamy zaktualizowany Regulamin Projektu.

Prosimy o zapoznanie (zakładka REGULAMIN)

Zespół Projektu

———————————————————————————————–

11.05.2020 r.

Szanowni Państwo.

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń przez osoby chcące wziąć udział w projekcie.

Jeśli posiadacie Państwo pytania prosimy o kontakt telefoniczny – udzielimy wszelkich odpowiedzi / pomożemy w poprawnym uzupełnieniu dokumentów rekrutacyjnych.

Do udziału zachęcamy: osoby pozostające bez pracy niezarejestrowane w PUP, osoby z niepełnosprawnością

 Każdy Uczestnik/czka Projektu zostanie objęty/a  następującym wsparciem:

 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia
 • Zajęcia aktywizacyjne w tym nauka aktywnego poszukiwania pracy
 • Wysokiej jakości szkolenia
 • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
 • Staż zawodowy

Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Ubezpieczenie NNW
 • Badania lekarskie
 • Catering
 • Materiały szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdu

Zachęcamy do kontaktu.

Zespół Projektu

Tel. 505 408 173, 690 980 060

email:  barwyziemi@interia.eu

———————————————————————————————-

29.04.2020 r.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w dalszym ciągu kontynuujemy rekrutację do projektu „ Lubuskie działa aktywnie!”.

Wszystkie osoby chcące podnieść swoje kompetencje/kwalifikacje zmierzające do zdobycia zatrudnienia zachęcamy do zapoznania z Dokumentami rekrutacyjnymi.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji w kontakcie telefonicznym / email.

Zachęcamy do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych!

Zespół Projektu

Tel. 505 408 173, 690 980 060

email:  barwyziemi@interia.eu

———————————————————————————————–

07.04.2020 r.

Szanowni Państwo

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

Zespół projektu składa Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i radości, samych słonecznych dni oraz sukcesów w życiu prywatnym jak również zawodowym.

———————————————————————————————–

26.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z aktualną sytuacją epidemiczną wywołaną rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski korona wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, zajęcia oferowane w ramach udziału w projekcie „Lubuskie działa aktywnie!”  zostają wstrzymane zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.

Wszystkich Uczestników projektu będziemy informować  telefonicznie o nowo wyznaczonych terminach spotkań jak również będziemy w aktualnościach umieszczać aktualizację harmonogramów.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub email.

Zespół Projektu

Tel. 505 408 173, 690 980 060

email:  barwyziemi@interia.eu

———————————————————————————————–

09.03.2020 r.

Z radością informujemy że grupa I rozpoczyna w dniu dzisiejszym zajęcia w ramach zad 1. Identyfikacja potrzeb os. pozostających bez zatrudnienia. Zajęcia  będą odbywać się w Kandlewie.

Szczegółowy harmonogram jest dostępny w zakładce harmonogramy.

Zespół Projektu

Tel. 505 408 173, 690 980 060

email:  barwyziemi@interia.eu

———————————————————————————————–

27.02.2020 r.

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że zrekrutowaliśmy pierwszą grupę do udziału w projekcie „Lubuskie działa aktywnie!” Prowadzimy nadal zapisy do kolejnych grup.

Dokumenty dostępne do pobrania  na stronie internetowej oraz w biurze projektu.

Zespół Projektu

Tel. 505 408 173, 690 980 060

email:  barwyziemi@interia.eu

———————————————————————————————–

10.02.2020 r.

Szanowni Państwo.

Rekrutacja trwa nadal,  zachęcamy do złożenia dokumentów aplikacyjnych, które dostępne są  w zakładce dokumenty zgłoszeniowe oraz w biurze projektu.

Zespół Projektu

Tel. 505 408 173, 690 980 060

email:  barwyziemi@interia.eu

———————————————————————————————–

29.01.2020 r.

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że 15.01.2020 r. odbyło się spotkanie informacyjne w projekcie „Lubuskie działa aktywnie!”. Jest nam niezmiernie miło, że przybyło tak wiele osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Zespół Projektu

Tel. 505 408 173, 690 980 060

email:  barwyziemi@interia.eu

———————————————————————————————–

07.01.2020 r.

Szanowni Państwo.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Lubuskie działa aktywnie!” na spotkanie informacyjne, które odbędzie się  15.01.2020 r.  w Kandlewie.

Szczegółowe informacje dostępne biurze projektu.

Zespół Projektu

email:  barwyziemi@interia.eu

tel.  505 408 173, 690 980 060

———————————————————————————————–

30.12.2019 r.

Szanowni Państwo.

Rekrutacja do udziału w projekcie „Lubuskie działa aktywnie!” nadal trwa.

Zachęcamy do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, które są dostępne w zakładce dokumenty zgłoszeniowe.

Zespół Projektu

Tel. 505 408 173, 690 980 060

email: barwyziemi@interia.eu

———————————————————————————————–

16.12.2019 r.

Szanowni Państwo,

przypominamy o trwającej rekrutacji do projektu „Lubuskie działa aktywnie!”.

Dokumenty rekrutacyjne  są dostępne w zakładce dokumenty zgłoszeniowe.

Zespół Projektu

Tel. 505 408 173, 690 980 060

email: barwyziemi@interia.eu

———————————————————————————————–

29.11.2019 r.

Informujemy, że jesteśmy w trakcie rekrutacji uczestników do projektu „Lubuskie działa aktywnie!”. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z kadrą projektu.

Zespół  Projektu

Tel. 505 408 173, 690 980 060

email: barwyziemi@interia.eu

———————————————————————————————–

13.11.2019 r.

Szanowni Państwo,

przypominamy o trwającej rekrutacji do projektu „Lubuskie działa aktywnie!”.

Dokumenty rekrutacyjne  są dostępne w zakładce dokumenty zgłoszeniowe.

Zespół Projektu

Tel. 505 408 173, 690 980 060

email: barwyziemi@interia.eu

———————————————————————————————–

28.10.2019 r.

Szanowni Państwo.

Rekrutacja do udziału w projekcie „Lubuskie działa aktywnie!” nadal trwa.

Zachęcamy do wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych, które są dostępne w zakładce dokumenty zgłoszeniowe.

Zespół Projektu

Tel. 505 408 173, 690 980 060

email: barwyziemi@interia.eu

———————————————————————————————–

14.10.2019 r.

Szanowni Państwo,

przypominamy o trwającej rekrutacji do projektu „Lubuskie działa aktywnie!”. Dokumenty rekrutacyjne  są dostępne w zakładce dokumenty zgłoszeniowe.

Zespół Projektu

Tel. 505 408 173, 690 980 060

email: barwyziemi@interia.eu

———————————————————————————————–

30.09.2019 r.

Szanowni Państwo.

Miło nam poinformować, iż właśnie rozpoczęliśmy rekrutację do Projektu „Lubuskie działa aktywnie!”

Jesteś mieszkańcem województwa lubuskiego? Masz ukończone 30 lat? Chcesz zmienić coś w swoim życiu? Zachęcamy do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych!

 Do udziału zachęcamy: osoby pozostające bez pracy niezarejestrowane w PUP, osoby z niepełnosprawnością

 Każdy Uczestnik/czka Projektu zostanie objęty/a  następującym wsparciem:

 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia
 • Zajęcia aktywizacyjne w tym nauka aktywnego poszukiwania pracy
 • Wysokiej jakości szkolenia
 • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
 • Staż zawodowy

 Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Ubezpieczenie NNW
 • Badania lekarskie
 • Catering
 • Materiały szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdu

Zespół Projektu

Tel. 505 408 173, 690 980 060

email: barwyziemi@interia.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAMY

Zadanie 5. Staż zawodowy.

30.08.2020 r.

Harmonogram wsparcia Zadanie 5 gr 2 i 3

Zadanie 4. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy. 

25.09.2020 r.

Harmonogram wsparcia Zadanie 4 gr 1 AKTUALIZACJA

11.09.2020 r.

Harmonogram wsparcia Zadanie 4 gr 1 (spotkanie 1)  /  ODWOŁANE

25.08.2020 r.

Harmonogram wsparcia Zadanie 4 gr 2  (spotkanie nr 1)

Harmonogram wsparcia Zadanie 4 gr 3  (spotkanie nr 1)

———————————————————————————————–

Zadanie 3. Wysokiej jakości szkolenia prowadzące do nabycia, podwyższenia lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.

Harmonogram wsparcia Zadanie 3 gr 3

Harmonogram wsparcia Zadanie 3 gr 2

Harmonogram wsparcia Zadanie 3 gr 1

———————————————————————————————–

Zadanie 2. Zajęcia aktywizacyjne, w tym nauka aktywnego poszukiwania pracy.

14.09.2020 r.

Harmonogram wsparcia Zadanie 2 gr 4

15.07.2020 r.

Harmonogram wsparcia Zadanie 2 gr 3

Harmonogram wsparcia Zadanie 2 gr 2

Harmonogram wsparcia Zadanie 2 gr 1

———————————————————————————————–

Zadanie 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym między innymi poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie.

19.08.2020 r.   Harmonogram wsparcia Zadanie 1 gr. 4

28.05.2020 r.    Harmonogram wsparcia Zadanie 1 gr 3

22.05.2020 r.    Harmonogram wsparcia Zadanie 1 gr 2

06.03.2020 r.   Harmonogram wsparcia Zadanie 1 gr 1

KONTAKT

Fundacja Inicjatyw Społecznych "Barwy Ziemi"

ul. Zatonie-Jaśminowa 3, 66-004 Zielona Góra,
tel. 505 408 173, 690 980 060
e-mail: barwyziemi1@interia.pl